Verslaving als geschenk » 2009 » december » 22

Archive for december 22nd, 2009

inzicht en aktie

Posted by Dees on december 22, 2009
Geen rubriek / No Comments

Werkgroep Buitenveldert / A.J. Ernststraat 112 / Amsterdam

55e verslag – ma. 14.12.09 – 10 deelnemers.

Om 20 uur opent de gespreksleider de bijeenkomst en heet de aanwezigen welkom.
Op verzoek is een ervaren groepslid bereid als gespreksleider op te treden, terwijl een andere deelnemer zich belast met de verslaglegging.

In het kader van mededelingen zegt k. dat hij zijn functie als voorzitter van de Stichting Zelfhelp Nederland (ZHN), waaronder alle zelfstandige Buitenveldert-werkgroepen vallen, heeft overgedragen aan de huidige gespreksleider van de groep Haarlem. Zelf is hij in het verleden deelnemer geweest van ‘onze’ maandag-groep. Hij constateert echter dat zijn behoefte om aan een groep deel te nemen is afgenomen. Nu heeft hij zich verbonden aan een nieuwe stichting ‘Zelfhulp en verslaving’, waaraan 13 zelfhulporganisaties deelnemen (AA, NA enz.). Zijn doel is om zelfhulp meer op de kaart te zetten en hij wil dit ongeveer drie jaar blijven doen. De zelfhulpgroepen binnen het kader van verslaving tellen ongeveer 8.000 deelnemers. Buitenveldert omvat momenteel 11 groepen en wellicht komt er nog een bij.
Desgevraagd zegt m. als huidige penningmeester van de Stichting ZHN nog minstens een jaar aan te blijven; hiernaast heeft d. de functie van secretaris aanvaard.

Op de uitnodiging tot het doen van een voorstel ter bepaling van het gespreksonderwerp voor deze avond doet A de volgende suggestie:

A. Hoe komt het signaal in jezelf naar boven dat je teveel gebruikt en wanneer doe je er dan wat aan? Met 18 jaar begon ik zelf met bier en dat ging door in de studententijd en de volgende jaren nog meer. Daarna elke dag wijn en dat ging ook vele jaren door. Wanneer registreer je het signaal dat het fout loopt? Wanneer is het ‘tijd’ om in te grijpen??? Wanneer is het ‘te laat’?

Na enige discussie blijkt een ieder akkoord met dit voorstel en de gespreksronde begint:

Continue reading…